Πώς να διατηρήσετε τα λαχανικά φρέσκα κατά τη μεταφορά μεγάλων αποστάσεων;

2021-06-22

Η διατήρηση των λαχανικών είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημαλαχανικό distribution, especially in the long-distance transportation process, once the preservation work is not done well, the λαχανικόs are not good in appearance, and the λαχανικόs are corrupt and inedible. Therefore, it is particularly important to do a good job of protecting fresh λαχανικόs. So how to keep λαχανικόs fresh during long-distance transportation? What are the methods for keeping λαχανικόs fresh during long-distance transportation?
Four common fresh-keeping methods for λαχανικό long-distance transportation

Πρώτα απ 'όλα, πριν από τη φόρτωση τουλαχανικόs, the λαχανικόs and the carriage should be lowered to a suitable temperature for transportation, and the refrigeration equipment should be turned off when loading and unloading.
Αφού φορτώσετε το αυτοκίνητο, μειώστε τον αριθμό των ανοιγμάτων της πόρτας και προσπαθήστε να αποφύγετε την απώλεια κλιματισμού.
Δεύτερον, μειώστε τη ροή του αέρα γύρω από τολαχανικόs during transportation, because the flow of air will cause the loss of moisture in the λαχανικόs. This is why many people put λαχανικόs in the cellar instead of outside.
⑶The packaging of λαχανικόs is also particular, because the permeability of the packaging determines the degree of moisture loss of λαχανικόs. Generally speaking, we use cartons or paper bags to pack. Compared with unpackaged λαχανικόs, it can effectively reduce moisture lost.
⑷There is also a need to maintain the humidity of the λαχανικόs and the air, as well as shade, especially in the hot summer, it is still necessary to maintain the humidity of the λαχανικόs, but it should not be too humid, moderate is good, we can spend a certain time Pour a little water on it.